Oude versus nieuwe garde

De ouderwerking bestaat al jaren uit dezelfde kerngroep maar stilaan dreigt die leeg te lopen en nieuwe ouders aantrekken verloopt erg moeilijk. Soms werken jullie allang hecht en intensief samen met die vaste kerngroep. Als ‘oude garde’ zijn jullie op elkaar ingespeeld, jullie vormen een goed functionerende groep. In de voorbije jaren ondervonden jullie wat binnen de groep goed werkte. Jullie hebben dan ook een aantal vaste gewoonten aangenomen en bouwden verder op wat goed liep.

Voor andere ouders kan dit net de drempel vormen om zich bij jullie aan te sluiten. Ze vrezen niet te zullen passen of toegelaten worden in die sterke groep waarin iedereen elkaar al zolang kent. Soms komen ouders met veel enthousiasme binnen in een bestaande ouderwerking. Ze zitten bomvol ideeën en willen die dolgraag delen en liefst ook uitwerken. Dat kan botsen met het reilen en zeilen binnen de bestaande werking. Soms omdat ideeën eerder niet bleken te werken, soms omdat het moeilijk is om af te wijken van gewoontes die al zolang goed lopen.

De school is in een voortdurend proces van verandering. Regels, personeelsleden, leerlingen, ouders, vernieuwen zich steeds opnieuw. Ook de ouderwerking zit mee in deze evolutie. Wil je graag nieuwe ouders blijven aantrekken? Sta dan open voor verandering en vernieuwing.

Concreet aan de slag:

Bewaar het enthousiasme van je nieuwe vrijwilligers. Hou je een eerste vergadering met nieuwe ouders? Doe dan bijvoorbeeld een brainstorm met de hele groep: welke wilde ideeën hebben jullie om uit te werken, hoe kijken jullie naar de werking en wat zouden jullie aanpassen? Dankzij de nieuwe ouders krijgen jullie niet alleen een heleboel frisse ideeën binnen, maar zij hebben als nieuwkomers ook een verhelderende kijk op jullie werking. Dit levert vast en zeker interessante tips op om de bestaande werking nog beter te maken. Op deze manier betrekken jullie de nieuwkomers van in het begin én maken jullie duidelijk dat hun inbreng welkom is.

Laat de nieuwe ideeën niet verkommeren maar ga er meteen mee aan de slag of verbeter er jullie bestaande activiteiten mee.

Misschien willen jullie ook werken aan het beeld dat jullie als ouderwerking uitstralen binnen de school? Dan kan het goed zijn je identiteit en imago eens onder de loep te nemen.

Contactpersoon
Eva De Blieck
Pedagogisch medewerker
0474 06 91 80