Identiteit en imago

De belangrijkste stap bij het werven van nieuwe leden wordt vaak overgeslagen omdat we liefst zo snel mogelijk actie ondernemen. Om nieuwe ouders te prikkelen, is het echter belangrijk te weten wat je wil, waar je sterk in bent en waar je kansen liggen. Dit kan je doen door vooraf je identiteit en imago te bepalen. Zo voorkom je dat je wervingsverhaal niet overeenstemt met de werkelijkheid en tegelijkertijd verhinder je dat vrijwilligers voortijdig afhaken omdat de ouderwerking toch niet blijkt te zijn wat ze gedacht hadden.

In kaart brengen van de identiteit van jouw ouderwerking

Wie zijn wij? Waar staan we als vereniging voor? Strookt de manier waarop we nu georganiseerd zijn met wie we willen zijn? Een identiteit die intern ‘leeft’ , heeft onmiddellijk effect, zowel binnen- als buitenshuis. Om nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren, bepaal je best eerst je identiteit. Je brengt in kaart wat je onderscheidt van andere organisaties. Onderstaande materialen kunnen jou hierbij op weg helpen.

Ouderwerkingsscan

De ouderwerkingsscan is een vragenlijst voor de leden van de ouderwerking. Aan de hand van enkele vragen leer je de sterke punten en de werkpunten kennen van jouw ouderwerking. Deze vragenlijst helpt jou bepalen waar je nog kan en wil aan werken, waarin de ouderwerking sterk  is en hoe je dit naar buiten kan brengen, … .  Je kan hier op verschillende manieren mee aan de slag. Alleen, per twee, meteen in groep, … .

De concurrenten

Er zijn genoeg ‘andere’ organisaties waarbij de ouders vrijwilliger kunnen zijn. Dus er moet een reden zijn dat ze ouderwerking kiezen. En de ouderwerking moet deze reden zelf geven. Waarom moeten ouders bij jullie  vrijwilliger worden en waarom niet bij een ander?
Aan de hand van enkele vragen lijsten we ‘de concurrenten’ op. Nadien gaan we op zoek waarom het concurrenten zijn en waarom ze daarvoor zouden kiezen. Wat kan de ouderwerking daar tegenover zetten? Wat onderscheidt de ouderwerking?

Het imago van de ouderwerking bevragen

Wat denken de andere ouders over de ouderwerking? De gemakkelijkste manier om het imago van je ouderwerking te leren kennen, is het gewoon bevragen. Neemt de school geregeld een enquête af bij de ouders, waarom niet enkele vragen toevoegen over de bekendheid van de ouderwerking? Maar ook de ouderwerking kan een korte vragenlijst klaarleggen op het volgende oudercontact of schoolfeest.

GO! ouders heeft een kant-en-klare vragenlijst voor ouderwerkingen of kan de school inspiratie bieden via de menukaart ouderbevraging.

Op onderzoek:  identiteit en imago

Komen de identiteit en het imago van de ouderwerking overeen en is dit een positief verhaal? Prima. Dan kan je leden werven! Is het beeld dat de andere ouders van de ouderwerking hebben een eerder negatief beeld, én blijkt dit ook te kloppen met de werkelijkheid? Zet de wervingscampagne dan even stop en probeer te werken aan de sfeer in de groep. Nieuwe vrijwilligers voelen snel aan wanneer de dynamiek binnen een groep niet klopt, zullen sneller afhaken en niet snel geneigd zijn om terug te keren na een negatieve ervaring.

Strookt het  beeld dat de andere ouders van de ouderwerking hebben niet met het beeld dat jullie zelf willen brengen? Besteed dan veel aandacht aan positieve beeldvorming. De activiteiten zijn de plaats bij uitstek om een samenhangend verhaal te brengen en nieuwe ouders een eerste maal op een leuke manier met jullie in contact te brengen.

Mail naar Iris voor jouw exemplaar van de ouderwerkingsscan,  meer info over ‘de concurrenten’ of de kant-en-klare vragenlijst voor ouderwerkingen. 

Contactpersoon
Iris Van Schoorisse
Pedagogisch medewerker
02 790 92 25
0474 46 61 11