Zomerscholen 2020

  • 29 juni 2020

De zomervakantie gaat bijna beginnen. Deze zal er - net als het schooljaar - door Covid-19 anders dan gewoonlijk uitzien. Naast de gebruikelijke zomerkampen worden er dit jaar ook zomerscholen ingericht.

Omdat de kinderen het afgelopen schooljaar heel wat lestijd hebben gemist, willen de zomerscholen kinderen in kleine groepen op maat helpen. Naast specifieke vakken zal er ook plaats zijn voor sport, spel en cultuur.

Ze zijn bedoeld voor leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs inclusief OKAN, deeltijds onderwijs en leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs OV3 en OV4. De klassenraden adviseren wie in de eerste plaats baat heeft bij deze zomerscholen en verwijzen door naar een passend aanbod in de buurt. De zomerscholen starten ten vroegste op 6 juli en stoppen uiterlijk op 28 augustus.

Indien je denkt dat je kind in aanmerking komt voor een zomerschool, neem dan contact op met de school van je kind. Voor een lijst van zomerscholen in je buurt en verdere informatie kan je hier terecht.