Welbevinden

Een leerling die zich goed voelt op school is meer gemotiveerd en presteert beter. Wij vragen heel wat van leerlingen op vlak van (schools) presteren waardoor zij onder stress staan. Scholen doen hun best om kinderen en jongeren te leren omgaan met stress en emoties binnen en buiten de school.

Een doordacht schoolbeleid kan hier een verschil maken. Hoe gaan mensen met elkaar om op school? Kunnen leerlingen en leraren ergens terecht wanneer het moeilijker gaat of bij conflicten? Scheppen infrastructuur en de organisatie gezonde uitlaatkleppen? Voert de school een pestbeleid? Is er een vertrouwenspersoon? Hoe reageert de school op onverwachte stressvolle en emotionele gebeurtenissen? Waar kan een leerling of leraar terecht als de school met zo’n gebeurtenis geconfronteerd wordt?

Als ouder is het goed op de hoogte te blijven van het beleid dat de school hieromtrent voert. Bij vragen of problemen is de stap naar school dan iets sneller gezet. De ouderwerking kan ook hier zijn steentje bijdragen.

Meer informatie over welbevinden: 

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22