Wat verandert er door het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding?

  • 30 mei 2018

 

Vanaf 1 september gaat het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van kracht. Dit decreet regelt de werking van de CLB’s, de leerlingenbegeleiding op school en de samenwerking tussen de twee. Wat verandert er nu concreet?

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Het medisch onderzoek heet nu ‘systemisch contact’ en verandert van frequentie en inhoud.

Leerlingen zullen maar 5 in plaats van 7 keer naar het CLB gaan voor een systemisch contact. Dat gebeurt op de leeftijden van 3, 6, 9, 11 en 14 jaar. Op belangrijke momenten zullen ook ouders worden uitgenodigd. Het CLB wil zo bijvoorbeeld inzicht krijgen in de leefsituatie van een kind om een vollediger beeld te krijgen. Het CLB moet vanaf september ook meer aandacht schenken aan het psychologische welzijn van leerlingen.

 

Een beleid rond leerlingenbegeleiding

Een school is voortaan verplicht om een beleid uit te schrijven rond leerlingenbegeleiding. Ze moet dit beleid ook integreren in haar werking. Basisscholen hebben al een GOK- en zorgbeleid in het schoolwerkplan. Een beleid rond leerlingenbegeleiding maakt daar nu ook deel van uit. 

 

De leerlingenbegeleider in het secundair onderwijs

Veel secundaire scholen hebben uit eigen beweging al een leerlingenbegeleider, vanaf 1 september is dit verplicht en moeten alle secundaire scholen hier iemand (of meerdere personen) voor aanstellen.

 

Het CLB signaleert problemen aan de school

CLB’s nemen het initiatief om scholen op de hoogte brengen wanneer ze merken dat zich een probleem voordoet op de school. Wanneer bijvoorbeeld verschillende leerlingen van eenzelfde school bij het CLB melding maken van pesten, brengt het CLB de school op de hoogte.

 

Het CLB biedt verhoogde zorg aan op vraag

De school, leraar, zorgverantwoordelijke,… kan het CLB vragen om ondersteuning van de leerkracht. Ook het CLB kan gericht haar ondersteuning aanbieden wanneer ze bepaalde problemen binnen een school opmerkt.

De regie blijft in handen van de school. Enkel in de fase van ‘uitbreiding van zorg’, neemt het CLB de regie over.

 

Vanaf 2023 moeten de CLB’s meer netoverschrijdend samenwerken

Vanaf 2023 worden de CLB’s verplicht netoverschrijdend te gaan samenwerken, zo kunnen ze bijvoorbeeld hun expertise delen.

 

Leerlingen in huisonderwijs

Leerlingen die huisonderwijs volgen, krijgen voortaan ook informatie over de werking van het CLB. Deze leerlingen hebben ook recht op de vaccinaties die de andere leerlingen krijgen en worden verplicht zich aan te bieden op dezelfde leeftijden als de andere kinderen.