Horen, zien en zwijgen: communiceren met de school.

Korte inhoud

Communiceren is niet altijd even gemakkelijk, ook niet als ouderwerking! Om ouderbetrokkenheid te stimuleren is er nood aan communicatie tussen de ouders en de school, de ouderwerking en de school, de ouderwerking naar de andere ouders, … Als vertolker van de stem van alle ouders kan de ouderwerking de school voorzien van heel wat praktische tips. Onder andere over communiceren naar ouders. De ouderwerking zelf dient echter ook te waken over hun communicatiebeleid naar anderen. De GO! medewerker gaat in deze infoavond dieper in op verschillende vormen van communicatie, rekening houden met de doelgroep, wat er kan mislopen, …

Doelgroep Kostprijs Begeleiding Praktisch
Ouderwerking Gratis GO! ouders /

Aanvragen

Minstens een maand op voorhand.