Start leerplicht

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Vanaf 1 september 2020 zijn dus ook 5- jarige kinderen leerplichtig. Zij moeten minimaal 290 halve lesdagen naar de kleuterschool.

Het is belangrijk dat je kind voldoende aanwezig is. Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het jaar voordien minstens 290 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. Indien je kind niet voldoende aanwezig was, dan beslist de klassenraad of je kind mag instappen in het gewoon lager onderwijs of nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen.

Sommige 5-jarige kinderen kunnen geen 290 halve dagen aanwezig zijn omdat ze zich in een specifieke situatie bevinden (bijvoorbeeld door ziekte, hun ouders behoren tot de trekkende bevolking, …). De directie beslist welke afwezigheden aanvaardbaar zijn.

Net zoals andere leerplichtigen kunnen 5-jarigen voldoen aan de leerplicht op twee manieren:

  • Door inschrijving en aanwezigheid in een erkende school
  • Door huisonderwijs

Godsdienst of zedenleer op vraag van de ouders

Met de verlaging van de leerplicht, kan je er als ouder van een leerplichtige kleuter voor kiezen om je kind lessen zedenleer of lessen van een erkende godsdienst te laten meevolgen in een lagere school. Dit moet je ten laatste melden aan de lagere school van jouw keuze tegen 8 september 2020.  Wil je je kleuter geen godsdienst of zedenleer laten volgen, dan hoef je verder niets te doen.

Lees meer over de verlaging van de leerplicht:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar

 

Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22