Spijbelen

Als een kind zonder geldige reden afwezig is, registreert de school dit als een problematische afwezigheid. De school spreekt de leerling erover aan, verwittigt de ouders en probeert om samen naar een oplossing te zoeken. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in voor begeleiding. Er wordt gezocht naar de oorzaak van het spijbelen. Er wordt samen met de ouders en het kind naar een oplossing gezocht door bv. extra begeleiding of externe hulpverlening aan te bieden.

Als een  kind zonder reden van school weg blijft of als de begeleiding door de school, het CLB en andere hulpverleningsdiensten geweigerd wordt, dan kan de school verdere stappen ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de politie inschakelen (een spijbelcontract afsluiten), het ministerie van Onderwijs en Vorming verwittigen, enz.

Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22