Schooltoelage

Als een kind te veel spijbelt kan het de schooltoelage verliezen en kan de uitbetaalde schooltoelage teruggevorderd worden.  Een ouder wordt niet in alle gevallen verantwoordelijk gesteld voor het spijbelgedrag van hun kind. Het hangt af van de omstandigheden: het onderscheid tussen onwil en onmacht is beslissend.

Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22