Met je ouderwerking aan de slag rond gezondheid

 

shutterstock_102982610Een school die zorg draagt voor haar leerlingen, heeft oog voor een gezondheidsbeleid op maat van de leerlingen, het schoolteam en de ouders. De school als leer- en leefomgeving waar kinderen en jongeren levenslange gewoonten ontwikkelen die horen bij een gezonde levensstijl. Er bestaat immers een verband tussen de gezondheid van leerlingen, hun welbevinden en hun studieresultaten.

Een gezondheidsbeleid van de school waarbij ook ouders actief worden betrokken, heeft meer kans op slagen. Ouders krijgen de mogelijkheid om dezelfde boodschappen thuis uit te dragen, alsook mee de krijtlijnen van het beleid uit te tekenen.

Om ouders en ouderwerkingen te ondersteunen die graag een handje helpen het gezondheidsbeleid op hun school uit te tekenen, ontwikkelde de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlaamse Onderwijsraad in samenwerking met de ouderkoepels het servicedocument voor ouders. (pdf bestandservicedocument_voor_ouders.pdf (1.39 MB). In onze ouderblik 'ouders en gezondheid' bundelden we informatie, tips, materialen en goede praktijken.

Daarnaast is er de website www.gezondeschool.be. Daar vind je acties en materialen die je kunnen helpen om als ouderwerking aan de slag te gaan.

Website gezondeschool

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22