Hoe scholen nu omgaan met ouderbetrokkenheid op sociale media

  • 26 mei 2020

Scholen krijgen grote uitdagingen voorgeschoteld de laatste maanden! Het is zoeken, proberen, bijsturen en vooral veel tijd en energie investeren. Het is niet simpel om ouders ook nu te betrekken en te informeren. We zagen mooie initiatieven van scholen voorbij komen op sociale media. We lijsten er graag een aantal op voor jullie!

 

In verschillende scholen maakten ze filmpjes om ouders en kinderen te informeren over de gewijzigde schoolsituatie bij de heropstart van de lessen op school (bijvoorbeeld bij  ’t Ateljeeke Beringen, GO Atheneum Diksmuide, BS Manitoba, BS De Stadsmus, Bs Park Aalst, BS De Plataan Roeselare, Bs ’t locomotiefje, IBSO Woudlucht, Daltonschool De TalenTuin, BS De Step Beringen). Zo kon iedereen van thuis al eens kijken hoe de heropstart eruit zou zien. In Vijverbeek in Asse bouwden de ouders een heuse openluchtklas, de ouders van BS Zonnebloem in Wilderen maakten mondmaskers en in BS Hoirzon Ternat  zorgen de ouders van de ouderwerking voor een vaderdagontbijt aan huis.

 

Ook voor de inschrijvingen van nieuwe leerlingen worden volop alternatieven bedacht: virtuele tours door de school (bv de Prins Diest), Live infosessie (bv. Campus De Vesten), bezoeken op afspraak (BS W’ijzer Diksmuide),…

 

Het is duidelijk dat al deze inspanningen geapprecieerd worden door ouders en leerlingen. Via sociale media bedanken leerlingenraden (bv. De Prins Diest), leerlingen (bv. BS Atheneum Zottegem) en ouderwerkingen (bv. BS GO! De Schorre, OGOM GO Melgesdreef) het schoolteam voor hun inzet!