De ouderwerking van KA Beveren zet ook in op kostenbeheersing op school


KA Beveren startte een traject met Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) om de kostenbeheersing op school nog verder te optimaliseren. De school nam heel wat initiatieven tijdens het traject: kostenbewustzijn stimuleren bij leerkrachten, aandacht en info over schoolkosten en gespreide betaling in de communicatie naar ouders, armoedetoets bij het organiseren van activiteiten, netbooks en gratis software…


Context van de school

Het KA Beveren is gelegen in het centrum van Beveren en staan bekend als de sport- en netbookschool. Sport speelt een belangrijke rol in onze school en elke leerling van ASO, TSO en van de A-stroom beschikt over een eigen netbook.

Aanpak

Op het einde van het schooljaar wordt er een zoekertjesbord georganiseerd door de ouderwerking. Iedereen die wil kan op het zoekertjesbord nog bruikbaar tweedehands schoolmateriaal te koop aanbieden (bv. sportmateriaal, rekenmachines...). De ouderwerking bewaakt het bord, maar de onderhandeling en verkoop regelen de geïnteresseerde en de verkoper onderling.

Binnen de ouderwerking is er ook een solidariteitsfonds. 5% van alle opbrengsten worden op de rekening van het solidariteitsfonds gestort. Het solidariteitsfonds komt tussen in algemene dingen om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Zo gaat de opbrengst van de koekenverkoop naar een klasbudget voor de gwp’s. Daarnaast komt het solidariteitsfonds tussen bij gezinnen in moeilijke financiële omstandigheden, vaak in samenwerking met o.a. het ocmw. Daardoor kunnen meer jongeren deelnemen aan uitstappen. In de werking rond het solidariteitsfonds is discretie erg belangrijk om stigmatisering te voorkomen. Het is de school (leerlingbegeleiding) die bepaalt aan wie en waarvoor er ondersteuning voorzien wordt, omdat de school hier het best zicht op heeft. Omwille van privacy en discretie wordt er slechts in heel algemene termen teruggekoppeld.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Werk op basis van een visie (eventueel samen met externe partners zoals STOS)

  • Betrek zoveel mogelijk partijen, dat vergroot het draagvlak

  • Discretie is erg belangrijk

 

 

 
Contactgegevens