De oudervereniging van Freinetschool Het Avontuur houdt een startreceptie


In Freinetschool Het Avontuur is de eerste bijeenkomst van de oudervereniging, het Avonduur, geen gewone vergadering, maar een echte receptie.


Context van de school

Freinetschool Het Avontuur kent een hoge graad van ouderparticipatie. Veel ouders zetten zich graag in voor de school. Daar heeft de school en de ouderwerking ook hard op ingezet. Ze vertrekken vanuit een totaalvisie op ouderbetrokkenheid. De coördinator legt uit: “Ouderbetrokkenheid is een belangrijk deel van Freinetonderwijs en we wilden dit ook expliciet in onze visie laten blijken. We vertrekken vanuit het letterwoord OOOH: Ontdekken, Ontmoeten, Origineel en Hartelijk. 

Aanpak

De startreceptie is laagdrempeliger dan een vergadering en lokte veel ouders. De aanwezige ouders kregen zicht op de verschillende werkgroepen en vonden zo hun goesting. De nadruk lag ook minder op wat van ouders in het oudercomité verwacht wordt. Ontmoeting en elkaar beter leren kennen stond centraal.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Zorg voor een opvallende, leuke uitnodiging.

  • Kondig je activiteiten ruim op voorhand aan, zodat ouders zich ernaar kunnen plannen.

  • Communiceer duidelijk over je ouderparticipatie, zo weten ouders ook wat ze mogen verwachten.

  • Zorg voor een hartelijke sfeer, waar mensen zich welkom voelen.