De oudervereniging van Freinetschool Het Avontuur houdt een startreceptie

Concrete realisatie 

In Freinetschool Het Avontuur is de eerste bijeenkomst van de oudervereniging, het Avonduur, geen gewone vergadering, maar een echte receptie.

Receptie Het Avontuur

Context van de school

Freinetschool Het Avontuur kent een hoge graad van ouderparticipatie. Veel ouders zetten zich graag in voor de school. Daar heeft de school en de ouderwerking ook hard op ingezet. Ze vertrekken vanuit een totaalvisie op ouderbetrokkenheid. De coördinator legt uit: “Ouderbetrokkenheid is een belangrijk deel van Freinetonderwijs en we wilden dit ook expliciet in onze visie laten blijken. We vertrekken vanuit het letterwoord OOOH: Ontdekken, Ontmoeten, Origineel en Hartelijk. Telkens hebben we daarbij ook aandacht voor de rol van ouders. ‘Ontdekken’ doen kinderen namelijk ook thuis samen met hun ouders, de verwondering stopt niet bij het verlaten van de school. Uit ‘Ontmoeten’ spreekt dan weer dat we hier op school de dingen samen willen beleven, en dat de deur altijd openstaat, dat zit ook vervat in ‘Hartelijk’.”

Geschiedenis en verloop

De school kende een hoge graad van participatie, maar merkt dat het vaak wel dezelfde ouders zijn die komen helpen. Daarom zorgt ze voor veel verschillende soorten activiteiten, zodat elke ouder zich aangesproken voelt.

Evaluatie

De startreceptie is laagdrempeliger dan een vergadering en lokt veel ouders. Die krijgen dan zicht op de verschillende werkgroepen en kunnen zo hun goesting vinden. De nadruk ligt ook minder op wat van ouders in het oudercomité verwacht wordt, eerder gaat het om elkaar ontmoeten en beter leren kennen.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Zorg voor een opvallende, leuke uitnodiging.

Kondig je activiteiten ruim op voorhand aan, zodat ouders zich ernaar kunnen plannen.

Communiceer duidelijk over je ouderparticipatie, zo weten ouders ook wat ze mogen verwachten.

Zorg voor een hartelijke sfeer, waar mensen zich welkom voelen.

Contactgegevens

Marijke Faes

Marijkefaes85@gmail.com

Freinetschool Het Avontuur Berchem

http://www.hetavontuur.be/