De capaciteit en vrije plaatsen van een school

De capaciteit van een school is het maximum aantal leerlingen dat op een school kan zitten. Bij dit cijfer wordt geen rekening gehouden met eventuele zittenblijvers of voorrangsgroepen.

Het schoolbestuur moet de capaciteit vόόr de start van de inschrijvingsperiode bekend maken. Het cijfer geeft je een indicatie van de plaatsen, maar is nog geen correcte weergave van het juiste aantal leerlingen dat volgend schooljaar kan inschrijven in de school. Hiervoor heb je het aantal vrije plaatsen nodig.

Vrije plaatsen

Hiermee bedoelen we de capaciteit min

  • het aantal geschatte zittenblijvers
  • het aantal broers of zussen 
  • het aantal kinderen van personeelsleden

Bijvoorbeeld:

Capaciteit = 85 leerlingen
Zittenblijvers = 3 leerlingen
Broers en zussen = 12
Kinderen van personeelsleden = 2

Vrije plaatsen = 85 – (3 + 12 + 2) = 68

De school is verplicht het aantal vrije plaatsen op een vast aantal momenten te communiceren:

Wanneer het tijd is om jouw kind in te schrijven, ken je het aantal vrije plaatsen in de school van jouw voorkeur. Scholen moeten communiceren op deze momenten, maar een school kan er natuurlijk ook voor kiezen om de vrije plaatsen op regelmatige basis te communiceren.

Contactpersoon
Isabelle Ceuppens
Begeleider Diversiteit
0474 06 91 80