BS Koning Boudewijn Oostkamp roept pesten een halt toe


BS Koning Boudewijn Oostkamp maakt pesten bespreekbaar aan de hand van hun schoolspecifiek PestPreventieActiePlan (PPAP): pesten voorkomen kan je leren. De school wil hiermee een duidelijk signaal geven dat pesten niet door de beugel kan, maar tegelijkertijd dat pesten in eerste instantie moet voorkomen worden.


Context van de school

De school is gevestigd in Oostkamp, dichtbij Brugge. Oostkamp is een bloeiende, actieve gemeente met een groot aanbod scholen. Onder het motto ‘samen maken we school’ zetten ze de leerlingen, via taal, open communicatie en respect, aan tot wereldburgerzin en verantwoordelijkheidsbesef.

Aanpak

Met het PPAP zet het schoolteam sterk in op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Preventief werken rond pesten, is werken aan het welbevinden van leerlingen maar ook aan dat van de leerkrachten en ouders.  Het PPAP zet dus in eerste instantie sterk in op preventie. Daarnaast beschrijft het plan ook de aanpak bij pestgevallen.

Preventie - op de speelplaats

De speelplaats is vaak de plek waar pestincidenten zich voordoen. BS Koning Boudewijn heeft dan ook de speeltijd hertekend en stelde een speelplaatsplan op om verveling tegen te gaan en samenwerking/ ontmoeting tussen de leerlingen te verhogen. Zo is de speelplaats opgedeeld in rustige zones en zones voor bepaalde sporten en spelen. Iedere leerling weet waarvoor welke zone dient en wat de afspraken zijn. Daarnaast heeft elke klas ook een speelkoffer.   

Preventie - in de klas

Om de preventie op de speelplaats kracht bij te zetten, moeten de leerlingen eerst ook weten wat wel en niet kan. Ook hun gevoelens en deze van een ander leren (h)erkennen zorgt ervoor dat leerlingen elkaar leren respecteren.  In de tweede week van februari is het steevast vriendjesweek waar leerlingen gevraagd worden om extra zorg te dragen voor elkaar. De week wordt per klas ingevuld, maar eindigen doen ze allemaal met een attentie voor elkaar.

Doorheen het jaar kunnen leerlingen steeds terecht bij de zorgcoördinator met vragen, maar evengoed ook bij de juf via onder andere de babbelbox. In de babbelbox kunnen twee soorten kaartjes gepost worden. Eentje met een symbool ‘juf’ wanneer de leerling iets aan de juf alleen wil vertellen. Een ander met het symbool ‘praatronde’ wanneer de leerling iets wil vertellen of vragen aan de hele klasgroep tijdens de praatronde.

Preventie - ouders

Ook de ouders worden betrokken bij het PPAP op verschillende manieren. In het PPAP worden enkele adviezen naar ouders geformuleerd over hoe om te gaan bij pestsituaties. Deze adviezen worden telkens bij de start van het schooljaar overlopen met de ouders. Om deze adviezen kracht bij te zetten organiseerde de school ook een vorming rond pesten voor ouders.

Actieplan bij pesten

Ook al wordt er sterk gewerkt rond het voorkomen van pesten, helemaal verdwijnen zal het niet doen. Daarom is het ook belangrijk om aandacht te schenken aan een actieplan nog voor zich pestsituaties voordoen. Zo weet iedere betrokken leerkracht, leerling en ouder wat er kan verwacht worden wanneer er gepest wordt. De school werkt in hun actieplan volgens de NO BLAME –methode.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Wacht tot niet tot er zich effectief problemen stellen. Preventie vormt de rode draad doorheen het PestPreventieActiePlan. 

  • Uiteraard zal het actieplan pesten niet volledig uitsluiten. Daarbij is het dan vooral belangrijk om pesten te durven zien, te melden en aan te pakken.

  • Elke school heeft een eigen cultuur. De schoolspecifieke situatie zou steeds het uitgangspunt moeten vormen bij het uitwerken van initiatieven rond pesten.