Brochure ouderbetrokkenheid Ouderraad Het Groene Dal

brochure ouderraad

Context van de school

BS Het Groene Dal is een diverse school in een groene omgeving. De school zet in op onderwijsvernieuwing en legt de klemtoon op technische en muzische vorming.

 

Concrete realisatie 

Toen de Ouderraad van BS Het Groene Dal een brochure wou opstellen om hun werking bekend te maken en een gezicht te geven, dachten ze meteen breder dan hun eigen werking. Ze legden ook de link met de werking van de school. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie beperken zich immers niet enkel tot de ouderraad. Ook binnen de school zijn er mogelijkheden voor ouders om betrokken te zijn en te participeren. Waarom die gescheiden houden van elkaar? Veel mooier vond de ouderraad het, om alles te verenigen in één brochure. Zo is het meteen duidelijk dat ouderraad en school onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Bovendien krijgen de ouders in de school een mooi overzicht van de mogelijkheden die ze hebben om zich in te zetten en te engageren. Dat de brochure duidelijk en overzichtelijk is vormgegeven, is mooi meegenomen

Contactgegevens

BS Het Groene Dal

W. Matstraat 4

1560 Hoeliaart

Ouderraadgroenedal@gmail.com              

https://www.hetgroenedal.be/voorstelling

 

Bijlage: Brochure Ouderraad