Brochure de ouderraad

De brochure rond de ouderraad geeft informatie over het wat, waarom en hoe van een ouderraad.

Brochure ouderraad afb

De inhoudstafel:

  • Wat is een ouderraad?
  • Wie zit er in een ouderraad?
  • Waarom een ouderraad oprichten: voordelen?
  • Hoe werkt een ouderraad?
  • Wat is het verschil met een oudervereniging, oudercomité , vriendenkring?
  • Hoe kunnen we een ouderraad opstarten?
  • We hebben al een oudervereniging maar willen overstappen naar een ouderraad. Hoe doen we dat?
  • Wij hebben al een ouderraad op school. Wat verandert er met de aanpassingen aan het decreet?
  • Waar vinden we meer informatie?
  • Bijlage: model huishoudelijk reglement  

De brochure is gratis te bestellen bij GO! ouders via veerle.vyverman@g-o.be