Atheneum Gentbrugge is een kostenbeheersende school


Atheneum Gentbrugge werkt al jaren met een maximumfactuur. Dat is een maximumbedragdat per jaar wordt vastgelegd en gecommuniceerd. Ouders weten aan het begin van het schooljaar dat ze dat jaar niet meer zullen moeten betalen.


Context van de school

Atheneum Gentbrugge is een ASO-school waar zo’n tien procent van de leerlingen beantwoordt aan één of meer SES-indicatoren. De school ligt vlakbij Gent en kan profiteren van het grote aanbod op vlak van cultuur en andere, waardoor het op vervoer enigszins kan uitsparen. Niettemin is het vooral de kostenbewuste houding van het hele schoolteam die ervoor zorgt dat zij een maximumfactuur kunnen handhaven.

Aanpak

In de eerste graad en tweede graad ligt het bedrag tussen de 425 en 450 euro. In het vijfde jaar is het 400 euro, in het zesde jaar 300. Daar zit alles in vervat, ook de GWP’s in elk jaar, behalve in het zesde jaar. Daar kost de GWP nog eens 400 euro. Wanneer de school minder uitgeeft dan het maximumbedrag, wordt dit aan de ouders terugbetaald.

Om dit te verwezenlijken werkt de school zeer kostenbewust. Vooreerst worden de kosten voor ouders per jaar heel goed bijgehouden. Daarnaast maakt het hele schoolteam doordachte keuzes: er wordt steeds gezocht naar goedkoop maar kwalitatief materiaal, zowel voor uitstappen als leerboeken. Er heerst ook een creatieve doe-het-zelfmentaliteit bij het hele schoolteam. Zo wordt er bijvoorbeeld zelf gekookt tijdens uitstappen, blijft men voor culturele uitjes in Gent of organiseert men voorstellingen op de school zelf. Leerkrachten wenden ook hun sociaal netwerk aan.

Daarnaast wordt er ook zeer open gecommuniceerd over schoolkosten. Een verandering aan de maximumbedragen wordt steeds afgetoetst in de adviesorganen. Met vragen of opmerkingen kan iedereen steeds bij de directeur persoonlijk terecht en bij moeite met betalingen wordt de leerling nooit betrokken. Voor wie echt moeite heeft om te betalen, kan een sociaal fonds gedeeltelijk bijspringen.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Maak een stand van zaken van je schoolkosten. Bekijk het totale kostenplaatje per jaar of richting. Vreemde uitgaves vallen dan al gauw op.

  • Zorg dat je de leraarskamer mee krijgt in het verhaal.

  • Zoek activiteiten soms niet te ver. Bouw met je school, ouderwerkingen je leerkrachten ook een netwerk uit.

  • Voer een open communicatie naar iedereen: ouders, leerlingen en schoolteam.