Actieve burgers in het secundair onderwijs

  • 29 april 2019

Vanaf 1 september 2019 treedt de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen in werking.  Burgerschapseducatie zal hierin een prominente plaats krijgen. Dit impliceert dat  leerlingen van de eerste graad zullen getraind worden in burgerschapscompetenties. Deze burgerschapscompetenties beslaan een waaier aan kennis, vaardigheden en attitudes.

 

Het GO! wil leerlingen maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag en morgen door die actief vorm te geven. In onze samenleving is het immers belangrijk dat leerlingen op een geweldloze  manier met elkaar kunnen communiceren, op een beargumenteerde manier hun mening kunnen geven, de betrouwbaarheid van informatie nagaan, op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, dit alles met het oog op duurzaamheid van hun acties.

Om dit waar te maken ijvert het GO! voor een vak burgerschap in het secundair onderwijs, dat vormgeven wordt vanuit de competentiegerichte leerlijn actief burgerschap (LLAB). In dit vak zullen leerlingen de kans krijgen om burgerschapscompetenties te verwerven. Als GO! pleiten we er voor dat bij leerlingen van de eerste tot en met de derde graad dit vak in hun lessenpakket wordt opgenomen. Op deze manier kunnen ze stap voor stap de beoogde competenties verwerven en de basis leggen voor een duurzame maatschappij.

 

Actief burgerschap op school komt niet enkel aan bod tijdens de lessen in de klas, maar ook in de praktijk. Leerlingen en ouders in de schoolraad, leerlingen- en ouderraad of in werkgroepen zetten samen met het schoolteam in op actief burgerschap.