Ziekte

Bij ziekte volstaat een briefje van de ouders voor een afwezigheid van 1 tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen. In volgende gevallen is ereen medisch attest van de dokter nodig:

  • je kind is 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is
  • in hetzelfde schooljaar was je kind al 4 keer afwezig met een briefje van de ouders (ook bij korte afwezigheden)
  • je kind is ziek tijdens de examenperiodes in het secundair onderwijs.

Een ziektebriefje of medisch attest moet zo snel mogelijk ingediend worden. Hierover kunnen afspraken opgenomen zijn in het schoolreglement. De school mag in een aantal gevallen een medisch attest weigeren. Dat kan als:

  • de dokter een dixit-attest heeft geschreven. Dit attest geeft aan dat uw kind ziek was, maar dat de dokter het niet meer kan vaststellen. 
  • het ziektebriefje geantedateerd is. De datum van het attest valt dan later dan de ziekteperiode van uw kind. Ook als de begin- of einddatum vervalst lijkt, mag de school weigeren.
  • de reden op het ziektebriefje niets met het kind te maken heeft (bv. ziekte van een ouder). 

Voor langdurig zieke kinderen bestaan er verschillende initiatieven om toch les te kunnen volgen.

Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22