Wat kunnen ouders thuis doen?

Je kan als ouder vaak geen pestprobleem voorkomen of oplossen. Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid van school, ouders, kinderen,... Maar je kan als ouder er wel voor zorgen dat kinderen thuis een veilige omgeving hebben waar ze terecht kunnen met hun zorgen en een weerbare houding bij kinderen stimuleren.

 

Thuis een veilige omgeving creëren

  • Geef het kind dat gepest wordt nooit de schuld. Pesten is onaanvaardbaar, in alle gevallen en onder eender welke vorm. Het kan nooit gerechtvaardigd worden. Kinderen die pesten zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun gedrag.
  • Vermijd beschuldigingen en verwijten. Dat versterkt enkel de geheimhouding rond pesten, het zorgt er niet voor dat pesten stopt.
  • Leer kinderen dat ze in alle veiligheid over problemen kunnen praten met jou. Toon erkenning en waardering als ze een pestprobleem aankaarten. Overleg met hen welke stappen gezet kunnen worden.
  • Leer kinderen het verschil tussen klikken en melden.

 

Een weerbare houding stimuleren

  • Bouw mee aan het zelfvertrouwen van je kind zodat het zichzelf en anderen aanvaardt en waardeert.
  • Oefen samen een weerbare houding: lichaamstaal, duidelijke stem, uitspraken die pesten altijd afkeuren enz.
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22