Wat is er nieuw sinds 1 september 2019?

 • 24 september 2019

De start van het schooljaar brengt vaak enkele vernieuwingen met zich mee. Wat moet jij als ouder weten? Hieronder sommen we enkele wijzigingen kort op. Wil je graag meer lezen over een bepaald onderwerp, klik door op de link met extra informatie.  

Alle onderwijsniveaus

 • Op 1 september 2019 gingen de nieuwe inschrijfregels van start voor het schooljaar 2020 – 2021. Start je kind volgend schooljaar in de eerste kleuterklas of het eerste jaar van het secundair onderwijs? Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.
 • Schooltoelage wordt schooltoeslag. Voor kinderen in het kleuter en het leerplichtonderwijs hoef je zelf geen aanvraag meer in te dienen. Heb je recht op een kleuter- of schooltoeslag? Dan wordt dit automatisch berekend en uitbetaald via de uitbetaler van het Groeipakket.

Basisonderwijs

 • De scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs blijft ongewijzigd. Voor het lager onderwijs stijgt die met 5 euro. De minder scherpe maximumfactuur stijgt tot 440 euro aan het einde van het lager onderwijs.

Secundair onderwijs

 • De modernisering van het secundair onderwijs brengt enkele wijzigingen met zich bij de start van het nieuwe schooljaar:

  • Er zullen nieuwe eindtermen gelden voor de 1e graad
  • Op einde van het eerste middelbaar kan geen B-attest meer worden uitgereikt. Er is wel de mogelijkheid van een  A-attest met verplichte remediëring . De delibererende klassenraad beslist over de attestering.
  • Er zijn nieuwe toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de eerste graad. Leerlingen met een getuigschrift van het basisonderwijs moeten vanaf 1 september 2019 naar het eerste leerjaar A. Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen, starten in het eerste leerjaar B.
 • Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zal op elke schoolfactuur en de bijdrageregeling vermeld worden dat gespreide betaling mogelijk is en bij welke contactpersoon ouders hiervoor terechtkunnen.
 • Leerlingen uit de 2e en 3e graad van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs kunnen in aanmerkingen komen voor duaal leren. Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via de combinatie van leren op school en leren in een onderneming.