Wat is een schoolraad?

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan op school waarin verschillende groepen vertegenwoordigd zijn. De schoolraad is als volgt samengesteld:

  • 3 ouders
  • 3 personeelsleden
  • 2 gecoöpteerden uit lokale sociale, economische en culturele verenigingen
  • 2 leerlingen in het secundair onderwijs
  • de directie als raadgevende stem

Elk lid heeft 1 stem, behalve de directeur. De schoolraad wordt elke 4 jaar verkozen via officiële verkiezingen. 

De werking en de organisatie van de schoolraad in het GO! wordt geregeld door het Bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs. 

Contactpersoon
Timothy Van Raemdonck
Coördinator