Wat is een ouderraad?

Een ouderraad is een officieel adviesorgaan van de school. De ouderraad maakt dus deel uit van de school. De oprichting van een ouderraad is verplicht als minstens 10% van de ouders op school erom vraagt. De werking en organisatie van een ouderraad wordt geregeld door het participatiedecreet. 

Wat doet een ouderraad?

De ouderraad geeft advies aan de schoolraad over die zaken waar de schoolraad bevoegd voor is. Vanuit de ouderraad kan men ook samen met leden van het schoolteam brainstormen over diverse thema's. 

Voorbeelden:

  • Feedback over de schoolwebsite
  • Advies over het gezondheisbeleid
  • Meedenken over een verkeersveilige schoolsituatie
  • ...

5 Voordelen van een ouderraad

  • De oprichting vraagt weinig administratie of verplichtingen
  • Kan in alle scholen opgericht worden
  • Alle ouders die dat wensen kunnen deelnemen (of zich verkiesbaar stellen)
  • Een formeel adviesorgaan, kan advies geven aan de schoolraad
  • Kan als klankbord optreden naar de school, ideaal om als school de visie van ouders te krijgen over een aantal thema’s

Interesse om aan de slag te gaan met een ouderraad? GO! ouders helpt je graag op weg! Contacteer 1 van onze medewerkers of vraag 1 van onze gratis brochures aan.