Wat is een oudercomité/vriendenkring/oudervereniging?

De meest bekende en traditionele vorm van ouderwerking is het oudercomité/de oudervereniging. We vinden ook vaak een vriendenkring terug op scholen. 

Volgens het decreet van 20 juni 1996 op de ondersteuningscentra van de oudervereningen is een oudervereniging: 

  • 'een schoolgebonden entiteit die op vrijwillige basis in de vorm van een vzw of van een feitelijke vereniging georganiseerd is; bestaat uit ouders van leerlingen van één of meerdere scholen die representatief is voor de ouders van de leerlingen van de betrokken scho(o)l(len), die samenkomt en samenwerkt omtrent schoolgebonden aangelegenheden onder leiding van een gekozen bestuur'

Het gaat hier dus om een vrij initiatief dat uitgaat van de school en/of de ouders. Er bestaat geen enkele wetgeving die bepaalt dat een ouderwerking verplicht of verboden zou kunnen zijn op een school. Het is zo dat iedereen 'het recht heeft zich te verenigen' en dat dit dus ook geldt voor ouders op school. 

Oudercomité's/ouderverenigingen/vriendenkringen kunnen op 2 manieren gestructureerd zijn: als feitelijke vereniging of als vzw. Beide structuren hebben een aantal specifieke kenmerken en gevolgen, kies dus weloverwogen voor een structuur! 

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22