Wat doe je als je kind gepest wordt?

Tips voor het gesprek met je kind

  • Neem tijd, blijf kalm, geloof je kind en erken de moed die je kind had om het met jou te bespreken.
  • Maak duidelijk dat je kind geen schuld treft, maar vermijd tegelijk je kind te bestempelen als slachtoffer.
  • Vertel je kind dat het altijd op jou kan rekenen en dat jullie niet machteloos staan. Let wel op dat je geen beloften doet die je niet kan waarmaken.
  • Denk samen na over een mogelijke aanpak, werk samen een plan uit en begeleid het mee.

Tips voor het gesprek met je school

  • Benadruk dat je samen met de school wil zoeken naar oplossingen. Geef wel de ideeën van je kind en jezelf mee.
  • Vraag informatie aan de school over het pestbeleid en de bijhorende procedures.
  • Toon begrip als de school oprecht aangeeft nog niet op de hoogte te zijn, maar vraag wel gerust om directe actie. Vraag dat de school jou en je kind op de hoogte houdt en vraag een volgend overlegmoment aan.
  • Mocht je als ouder het gevoel krijgen dat je geen gehoor krijgt bij de leerkracht of directie, richt je dan tot het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22