Wat doe je als je kind anderen pest?

  • Benoem het gedrag als pesten, keur het gedrag af, maar wijs je kind niet af. Probeer je kind dus niet als 'pestkop' te bestempelen.
  • Help je kind om in te zien wat de gevolgen zijn van pesten. Beschrijf de pijn van het kind dat hij of zij pest of gepest heeft.
  • Moedig je kind aan om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar gedrag en de gevolgen ervan. Laat je kind nadenken over en toewerken naar een vorm van herstel, als daar kans voor is. Hou zeker rekening met het kind dat gepest wordt.
  • Help je kind een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en leer hem/haar zich in anderen in te leven.
  • Geef zelf het goede voorbeeld in respectvol en weerbaar gedrag.
  • Zie de situatie als een leerkans, geloof in het vermogen van je kind om te leren en te veranderen.
Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22