Het oudercontact met je ouderwerking onder de loep

Korte inhoud

Als ouderwerking kan je ook actief een taak opnemen in het omvormen van oudercontacten tot aangename momenten waar zowel leerkrachten als ouders hun zegje kunnen doen. Elke ouder heeft andere behoeften of ideeën over hoe een oudercontact er voor haar of voor hem mag uitzien. Sommigen zijn goed vertrouwd met een oudercontact, anderen iets minder. Help de school om de oudercontacten aan te passen voor iedere ouder zodat de stem van iedere ouder aan bod kan komen.

Doelgroep Kostprijs Begeleiding
Ouderwerking Gratis GO! ouders

Aanvragen

Minstens een maand op voorhand.