Digitale communicatie met ouders: e-mail, website en sociale media

Wie in de 21e eeuw communiceert, kan ook het digitale kanaal niet meer verwaarlozen. Maar hoe start je daar als ouderwerking of school mee? Wat zijn de voordelen van digitale communicatie met ouders? Wat zijn de gevaren? En hoe kunnen we deze voorkomen en counteren?

Een website, Facebook, Twitter, Gimme, klasblogs, digitale nieuwsbrief, ... We helpen je om opnieuw de bomen door het digitale bos te zien en je krijgt een antwoord op volgende vragen:

  • Welke programma's en communicatiekanalen zijn interessant voor mijn school/ouderwerking? En welke niet?
  • Welke zijn gemakkelijk om mee te starten en welke vragen meer inspanning? 
  • Wat zijn de voor- en nadelen van elk digitaal kanaal?
  • Waarvoor kan ik sociale media goed gebruiken? Waarvoor beter niet?
  • Wat doen scholen en ouderwerkingen nu al? Wat zijn inspirerende voorbeelden?
  • Hoe reageer ik op negatieve online reacties?
  • Facebookprofiel, -pagina, of groep?
  • Wat communiceer ik langs welk kanaal?
Doelgroep Kostprijs Begeleiding Praktisch
Ouderwerking/school Gratis GO! ouders min. 9 deelnemers