Binnen zonder bellen: naar een warmer onthaal op school

Korte inhoud

Elke school wil een omgeving zijn waar iedereen zich welkom voelt, maar hoe pak je dit aan? En wat zijn mogelijke verbeterpunten? GO! ouders ontwikkelde daarom in samenwerking met de ouderkoepels van de twee andere netten de vorming ‘Binnen zonder bellen!’  Met deze vorming krijg je de kans om met ouders en school het onthaal op jullie school onder de loep te nemen.

De eerste ervaringen van ouders met de school zijn bepalend voor het verloop van verdere contacten. Het is dus belangrijk dat ouders zich welkom voelen op school. Dit blijft echter niet beperkt tot de traditionele infoavond, het oudercontact of het schoolfeest. Ook contacten aan de schoolpoort, toegang tot het schoolgebouw en een enthousiaste houding van de directie en het schoolteam zijn bijvoorbeeld van belang. Maar hoe kan je daar als ouderwerking en school aan werken? Hoe kan je versterken wat goed loopt op jouw school en op zoek gaan naar verbeterpunten? Daarvoor is ‘Binnen zonder bellen’ een handig instrument. Aan de hand van fotomateriaal en situatieschetsen krijg je de kans om op een leuke, interactieve manier in groep na te denken over het onthaalbeleid op school.

Wil je graag zonder begeleiding aan de slag met deze vorming? Contacteer Veerle.Vyverman@g-o.be voor alle materialen. 

Doelgroep Kostprijs Begeleiding Praktisch
Ouderwerking/schoolteam Gratis GO! ouders/Aanvrager zelf Een lokaal, scherm, beamer, infobundel. 

Minstens 2 maanden op voorhand aanvragen