Voorrangsgroepen

Wettelijk is vastgelegd dat een aantal groepen voorrang hebben bij inschrijving. Wie zijn dat?

De wet voorziet dat kinderen van dezelfde leefentiteit naar dezelfde school kunnen gaan. Dit geldt dus voor broers en zussen, maar ook voor halfbroers en halfzussen of plusbroers en pluszussen. Broers, zussen, halfbroers en halfzussen moeten niet op hetzelfde adres wonen om van die voorrang te genieten. Pluskinderen wel. Ook kinderen van personeel van de school hebben voorrang, niet alleen het onderwijzend personeel maar ook het onderhoudspersoneel etc. Voor Brussel is er nog een extra voorrangsgroep voor Nederlandstaligen.

Maak zeker gebruik van je voorrang. Informeer je bij de school hoe de inschrijvingen met voorrang zullen verlopen. Het kan zijn dat je eerder moet inschrijven of aanmelden, of dat je je voorrang duidelijk moet aanduiden in het aanmeldingssysteem. Doe je dit niet, dan ben je je voorrang kwijt.

Contactpersoon
Isabelle Ceuppens
Begeleider Diversiteit
0474 06 91 80