Voorlezen in de klas: ook de ouders zijn welkom


In het kader van het grotere weekproject ‘GO! leest aan Zee’ in Oostende werden in BS Vogelzang verschillende activiteiten georganiseerd waarbij ook ouders betrokken werden. In het 1e leerjaar kwamen vrijwilligers langs om voor te lezen voor de leerlingen.


Aanpak

De ouders werden uitgenodigd om mee te komen luisteren, want wat is er leuker dan samen naar verhalen te luisteren! Voor de ouders was het een fijne gelegenheid om het eigen kind in de klas bezig te zien en om zelf te kunnen ervaren hoe betoverend voorlezen kan zijn. Het was tegelijk een gelegenheid om de andere ouders van de klas wat te leren kennen. Een hapje en drankje zorgden voor een gezellige sfeer.

Het was de eerste keer dat men iets dergelijks organiseerde. Zowel de ouders, de leerkracht en de leerlingen vonden het zeer geslaagd. Het schoolteam wil dit in de toekomst zeker herhalen. De verantwoordelijke leerkracht wil wel bekijken of er geen ouders of grootouders zijn die in de toekomst willen voorlezen. Dat zou naar ouderbetrokkenheid toe nog een extra dimensie geven en zou bovendien voor de kinderen ook heel leuk zijn.