Voeding en beweging

Voeding en beweging zijn beiden een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl. Een gezond eetpatroon en voldoende bewegen zijn goede gewoontes die iedereen van jongs af moet aanleren. Een voedings- en bewegingsbeleid op school is daarom belangrijk.

  • Hoe gezond is het voedings- en drankaanbod op de school?
  • Zijn er afspraken rond drinken en tussendoortjes of traktaties bij verjaardagen?
  • Worden er schoolactiviteiten georganiseerd rond gezonde voeding?
  • Is er een aanbod van sport tijdens de pauzes?

Al deze vragen laten zien dat er voor scholen en ouderwerkingen verschillende aanknopingspunten zijn om te werken aan een voedings- en bewegingsbeleid op school. Dit beleid zal er per school dan ook anders uitzien.

Het werken rond gezondheid op school heeft meer slaagkansen als ook de ouders hierin betrokken worden. Wanneer kinderen thuis en op school dezelfde boodschappen rond gezondheid meekrijgen, zal dit een groter effect hebben op hun gedrag en attitude. Als ouder(werking) kan je ook de stap zetten naar de school om bepaalde onderwerpen aan te kaarten en mee vorm te geven. 

 

Meer informatie over gezonde voeding en beweging?

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22