Verkiezingen schoolraad 2020

  • 30 september 2020

De schoolraad is een overlegorgaan waarin iedereen die deelneemt aan de school wordt vertegenwoordigd. Er zitten ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van lokale verenigingen in de schoolraad. In het secundair onderwijs nemen ook leerlingen deel aan dit overleg. De vertegenwoordiging van de ouders heeft 3 zitjes in de schoolraad.

Deze vertegenwoordigers worden om de 4 jaar verkozen. Dit jaar zijn het opnieuw verkiezingen voor de schoolraad. Voor meer informatie over de verkiezingen van de schoolraad in jouw school, kan je bij de directeur terecht. 

We hopen uiteraard dat zo veel mogelijk ouders zich kandidaat stellen voor de schoolraad. Heb je interesse, maar wil je extra informatie over de werking van de schoolraad vooraleer je een beslissing neemt? Neem dan deel aan ons digitaal infomoment over de schoolraad op donderdag 15 oktober om 20 uur. Eerst geven we kort wat informatie mee en nadien is er veel ruimte voor vragen. 

Schrijf je in voor dinsdag 13 oktober via timothy.van.raemdonck@g-o.be. Na inschrijving ontvang je van ons de praktische gegevens van het digitaal infomoment. Ook na het infomoment kunnen jullie steeds met vragen en opmerkingen bij ons terecht! 

Contactpersoon
Timothy Van Raemdonck
Coördinator