Veranderen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs

Volgt je kind les in het buitengewoon onderwijs en denk je dat het beter op zijn plaats zit in het gewoon onderwijs, dan kan je overwegen om het (weer) over te laten stappen naar het gewoon onderwijs.

Als je kind een attest voor het buitengewoon onderwijs heeft, kan je toch kiezen voor een gewone school. Dat kan tijdens of na een schooljaar. Bespreek het met de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). 

Als je kind weggaat uit een school voor buitengewoon onderwijs, dan moet die school:

  • Het originele verslag aan jou teruggeven.
  • Een kopie van het verslag bezorgen aan de directeur van de nieuwe school, zodat die snel op de hoogte is en kan afwegen of de te maken aanpassingen redelijk zijn. 

Als je je kind in de school voor gewoon onderwijs inschrijft met een verslag (of een gemotiveerd verslag), dan kan je kind, de leerkracht of het schoolteam ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs verkrijgen.

Contactpersoon
Isabelle Ceuppens
Begeleider Diversiteit
0474 06 91 80