Veiligheidsvoorschriften en ouders op school

  • 16 juni 2020

Om de schoolwerking in deze bijzondere periode vlot te laten verlopen, zijn er een reeks veiligheidsvoorschriften van kracht. Ook rond de aanwezigheid van ouders op school zijn er regels. We zetten ze op een rijtje:

 

  • Het is niet de bedoeling dat ouders op school of het schooldomein komen.
  • Als ouders hun kinderen ophalen of brengen is social distancing aan de schoolpoort belangrijk en wordt het dragen van een mondmasker aangeraden.  
  • Er mogen geen fysieke vergaderingen van de ouderwerking doorgaan op school. Een ouderwerking kan online vergaderen of de vergadering uitstellen.  
  • Bij inschrijving kunnen ouders uitzonderijk toegelaten worden op school. Dit kan enkel op afspraak, met max. 3 personen, als er geen kinderen op school aanwezig zijn en indien er geen andere oplossing mogelijk is.
  • Ouders die vragen hebben over/bij de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen van de school, kunnen hiervoor terecht bij hun afgevaardigden in de schoolraad. Die kunnen de bezorgdheden doorgeven op de schoolraad. Zo kan er samen met de school naar oplossingen gezocht worden. Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders#Vragen-maatregelen-op-school
  • Bij proclamaties mogen ouders uitzonderlijk aanwezig zijn op school. De proclamatie kan een andere invulling krijgen dan gewoonlijk (bv. leerlingen per gezinsbubbel afzonderlijk naar school laten komen, een drive-in, een livestream, ...). Als de school de proclamatie toch wil laten doorgaan met alle ouders samen, dan moet er voldaan zijn aan een reeks veiligheidsvoorschriften: bij voorkeur in openlucht, 10m² per persoon, max. 100 personen, zitplaatsen, geen eten of drinken, aparte in- en uitgangen, handgeld en mondmaskers,... Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-scholen?fbclid=IwAR1KoBkFcRjvum6iJPHe8fmsaPw0YNxhhsa_Wx7WyUSI5xGFaC_YLQ_ZRHc#proclamaties
  • Vrijwilligers van de school zijn verzekerd via schoolpolis voor activiteiten die ze doen in opdracht van de school (ook buiten de schoolpoorten). Ouders zijn als vrijwilliger via de schoolpolis verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en  rechtsbijstand. De schoolpolis blijft ook in deze bijzondere periode van toepassing. Bij de polis lichamelijke ongevallen zijn infectieziektes wel uitgesloten, dus ook  COVID- 19. 
  • Ouders mogen tijdens de zomermaanden helpen met klusjes op school. De veiligheidsvoorschriften zoals afstand houden en een mondmasker zijn belangrijk. Gebruik je gezond verstand: kies bij voorkeur klusjes in openlucht en breng je eigen lunch mee. Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#Klussen_tijdens_zomervakantie;