Van studierichting of leerjaar veranderen in het secundair onderwijs

Het kan zijn dat je kind in het secundair onderwijs wil veranderen van studierichting, onderwijsvorm (ASO, TSO, KSO, BSO) of leerjaar. Dit kan in dezelfde school zijn maar ook als je kind van school verandert. Dit is wel aan een aantal voorwaarden gebonden.

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm na een schooljaar

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm kan tot het begin van het 5de jaar (= het eerste leerjaar van de derde graad). In het 6de jaar moet je kind dezelfde studierichting volgen als in het 5de jaar. De klassenraad kan hierop een uitzondering toestaan. Dit gebeurt alleen omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen. 

Een specialisatiejaar?

  • Indien je kind na het 6de jaar kiest voor een specialisatiejaar dan kan hij/zij wel kiezen voor een andere studierichting, maar enkel binnen hetzelfde studiegebied. Deze regel geldt niet voor het studiegebied personenzorg. Een studiegebied is een groep van opleidingen die inhoudelijk bij elkaar aansluiten zoals bouw, chemie of handel.
  • Kiest je kind na het 6de jaar voor een specialisatiejaar voor een studierichting in een ander studiegebied dan zal de klassenraad beslissen of dat kan.

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm tijdens het schooljaar

Tijdens het schooljaar veranderen van studierichting of onderwijsvorm kan zolang er nog plaats is in de richting. Het is belangrijk je keuze mee te delen voor een welbepaalde datum. Dit hangt af van het leerjaar waarin je kind zit.

  • In het 1ste en 2de jaar (1ste graad) kan je kind veranderen met een gunstig advies van de klassenraad.
  • In het 3de en 4de jaar (2de graad) kan je kind tot en met 15 januari* veranderen. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad hierop een afwijking toestaan.
  • In het 5de jaar kan je kind tot en met 15 januari* veranderen. Hierop is geen afwijking mogelijk, tenzij om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
  • In het 6de jaar mag je kind niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Maar ook hier kan de klassenraad om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen een afwijking toestaan.
  • In het 7de jaar kan je kind tot en met 30 september van studierichting of onderwijsvorm veranderen. Ook hier kan de klassenraad om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen een afwijking toestaan.

* OPGELET! Door de mogelijke impact van de pandemie op de organisatie van examens of andere evaluatieopdrachten in december 2021 of januari 2022 wordt de termijn voor het veranderen van studierichting verlengd tot en met 31 januari 2022. 

Veranderen van leerjaar tijdens het schooljaar

Tijdens het schooljaar overgaan naar een hoger of lager leerjaar, kan alleen als je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar.

De school moet akkoord gaan met de overstap. Bespreek dit met de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding.

 

Contactpersoon
Isabelle Ceuppens
Begeleider Diversiteit
0474 06 91 80