Van school veranderen in het kleuter- en basisonderwijs

Het kan zijn dat je voor je zoon of dochter in de loop van het schooljaar op zoek gaat naar een andere school. Dit kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan de nieuwe school dat je kind al eerder ingeschreven was. De nieuwe school zal de oude school op de hoogte brengen. Je kind wordt dan uitgeschreven in de oude school.

Contactpersoon
Isabelle Ceuppens
Begeleider Diversiteit
0474 06 91 80