Van klasblog to Facebookpagina: online communicatie met ouders in BS W'ijzer Diksmuide


In Basisschool W’ijzer Diksmuide heeft elke klas een blog. Op dit online dagboek brengen leerkrachten verslag uit over wat er op school en in de klas zoal gebeurt. Met foto’s, filmpjes en tekst krijgen ouders zo een kijkje in de klas. De blogs worden ook gebruikt voor meer praktische zaken, zoals oefenmateriaal voor de kinderen, interessante links of het weekmenu van de middagmaaltijden. Ook via Facebook houdt de school ouders op de hoogte. 


Context van de school

De school is gelegen aan de rand van de stad Diksmuide en kent een laag percentage leerlingen die voldoen aan de SES-indicatoren. De werking met klasblogs is niet alleen een manier om de ouderbetrokkenheid te verhogen, maar ook om zichzelf als school in de streek online in de kijker te zetten.

Aanpak

Eén juf had een nascholing gevolgd over bloggen. Ze was hier mee gestart en enkele nieuwsgierige collega’s volgden haar voorbeeld. Steeds meer leerkrachten sprongen op de kar en wilden er kennis mee maken. Uiteindelijk besloot de school om dit structureel voor alle klassen door te voeren. Voor de implementatie gingen alle leerkrachten samen in de computerklas zitten. Zo konden ze elkaar helpen en vragen stellen. De juf die startte is intussen ook ICT-coördinator en aanspreekpunt voor de blogs. Nu zijn de blogs een vaste waarde geworden voor de school.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Vind voor de start van het project een aantal voortrekkers die enthousiast zijn. De rest volgt dan makkelijker.

  • Zorg dat je voor de Facebookpagina een moderator hebt die de pagina regelmatig opvolgt. Veel leerkrachten zitten zelf graag al eens op Facebook, dus zoek iemand die dit al regelmatig doet.

  • Leerkrachten kunnen van elkaar leren. Voorzie eventueel een moment waarop ze samen kunnen oefenen om met de blog te werken.

  • Ga met de klas soms eens naar de computerklas om de klasblog te bekijken. Zo kunnen kinderen die thuis niet over een computer beschikken toch eens de klasblog zien.

  • Bij inschrijving met anderstalige ouders kan je samen met hen de website en de klasblog bezoeken.

  • Zet op elke klasblog ook een link naar de andere klasblogs. Zo vinden ouders makkelijk het nieuwe adres wanneer hun kind een jaartje stijgt.

  • Zorg dat de klasblog bekend is via de website, maar ook op papier uitgelegd staat aan de ouders bij de inschrijving.