Tienerschool Herx steekt het oudercontact in een nieuw kleedje


Tienerschool Herx stak het oudercontact in een nieuw kleedje. De leerlingen werden maximaal betrokken bij de praktische organisatie van het oudercontact. Hiernaast werd een drankje voorzien voor de ouders tijdens het wachten. De school organiseerde ook een infostandje over het aanvragen van een studiebeurs. Als grootste verandering werd er ten slotte ook een toonmoment gekoppeld aan het oudercontact.


Context van de school

De tienerschool Herx is een relatief kleine school in het centrum van Herk-De-Stad. Er wordt een in de eerste graad zowel een A- als een B-stroom voorzien. De tweede graad omvat bso (bouw, hout, verzorging,…) en tso (grafische media, handel).

Aanpak

Het project is ontstaan naar aanleiding van een reeks initiatieven om de ouderbetrokkenheid op school te verhogen. In samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst en GO! ouders werden een hele reeks acties uitgetekend en uitgevoerd. De actie rond het aanpassen van het oudercontact is één van die acties. De opkomst bij oudercontacten was laag, terwijl het schoolteam het wel belangrijk vindt om met de ouders in interactie te kunnen gaan rond de schoolcarrière van de leerlingen.

Eerst werd er met het team tijdens een personeelsvergadering gebrainstormd over het oudercontact: waar moeten we naartoe, wat zijn de randvoorwaarden hiervoor, hoe kan dit er praktisch uitzien, wat is er belangrijk voor ouders aan een oudercontact… Op basis van de conclusies van de personeelsvergadering ging een werkgroep van de school aan de slag om het oudercontact te verbeteren.

Zo werd er op het oudercontact een toonmoment georganiseerd. Op het toonmoment konden ouders zien wat de leerlingen tijdens de lessen doen. De vele praktische opleidingen die de school aanbiedt, lenen zich hiertoe: haartooi, grafische vormgeving, hout... Door deze veranderingen is de opkomst bij oudercontacten sterk toegenomen.