Talentenschool Turnhout organiseert een herstelmarkt voor ouders op school


In de Talentenschool Turnhout werd tijdens de opendeurdag een herstelmarkt op school georganiseerd. De ouders en sympathisanten uit de buurt konden tijdens de opendeurdag kapotte toestellen binnenbrengen. De studenten van de verschillende afdelingen van het TSO en BSO trachtten dit te herstellen. Het was een goede gelegenheid om de ouders (en sympathisanten) de school van binnenuit te laten zien en de mogelijkheden van de verschillende studierichtingen in de kijker te zetten.


Context van de school

De Talentenschool Turnhout, campus Zenit is een school voor secundair onderwijs (TSO, BSO). Campus Zenit een sterk uitgebouwde grafische tak. Hiernaast biedt Campus Zenit ook een ruim pakket wetenschappelijk - technische vakken aan. Dit gaat van industriële wetenschappen en informatica tot elektriciteit, hout, automechanica enz. Campus Zenit zet ook sterk in op leerlingbegeleiding en studieloopbaanbegeleiding.

Aanpak

De school werkt al langer rond ouderbetrokkenheid en zoekt steeds nieuwe manieren om nog meer ouders te betrekken. Tegelijk vindt de school het ook erg belangrijk om de leerlingen de erkenning te geven die ze verdienen. Het organiseren van een herstelmarkt waarbij leerlingen kapotte spullen herstellen van hun ouders en andere bezoekers, sloot daar perfect bij aan. De studierichtingen die de school aanbiedt, zijn hiervoor ideaal (hout, elektriciteit, fietsherstellingen, autotechniek, drukkerij…). Bovendien wil de school zich ook graag profileren als een milieubewuste school die het herstellen en hergebruiken van materialen stimuleert.

Voor de organisatie was afstemming met de (vak)leerkrachten heel belangrijk. Leerkrachten overlegden onderling en met de leerlingen welke herstellingswerken ze kunnen uitvoeren en welke materialen ze hiervoor nodig zouden hebben. Tijdens de openschooldag zijn de leerkrachten en leerlingen aanwezig en de ouders komen op bezoek. Het is ook voor buurtbewoners en toekomstige leerlingen en hun ouders een leuke gelegenheid om de school in actie te leren kennen. De leerlingenraad van de school had tegelijk ook een speelgoedruilbeurs georganiseerd. 

Zowel de leerlingen, ouders, leerkrachten, buurtbewoners als de aanwezige pers waren enthousiast. Omdat het de eerste keer was, was het kleinschalig aangepakt. Vooral computers en kleine huishoudstellen waren populair. De herstelmarkt op school bleek een goede drempelverlagende activiteit voor ouders. In de toekomst wil de school nog meer inzetten op de actieve betrokkenheid van ouders tijdens de herstelmarkt op school.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Ruim op tijd starten met de voorbereidingen

  • Goed overleggen met de vakleerkrachten: hen duidelijke uitleg geven van wat de bedoeling is en wat er van hen verwacht wordt

  • Indien mogelijk een aantal praktische materialen voorzien voor de vakleerkrachten: een repair doos met alle info in, praktische fiche

  • Ouders op tijd op de hoogte brengen van de herstelmarkt zodat ze eventjes tijd hebben om te herstellen materialen bij elkaar te zoeken.

  • Bekijken of je iets kan voorzien voor mensen die geen kapotte toestellen meebrachten (bv. de service om pasfoto’s en kaartjes te laten maken)