Pesten. Gedaan ermee!

Korte inhoud

Elk kind en elke jongere heeft recht op een onbezorgde en toffe schooltijd. Dat is de beste garantie voor een gelukkige en succesvolle toekomst.  Een goede schooltijd biedt kinderen en jongeren de kans om echt te leren, zinvolle ervaringen op te doen en hun eigen mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen te leren kennen. De school is een unieke sociale oefenplek. Daar kunnen kinderen leren samen werken en ervaring opdoen in het omgaan met participatie en diversiteit. 

Pesterijen zetten een domper op dit rijke, positieve verhaal. Dan verkrampen kinderen, raken ze in de knoop en steken twijfel en argwaan de kop op. Als we zien wat pesterijen allemaal teweeg brengen, dan komt het erop aan pesterijen te voorkomen of zo gauw mogelijk in de kiem te smoren. Van pesten wordt niemand beter, integendeel.

Kinderen, leerkrachten en ouders moeten samenwerken om pesterijen te helpen voorkomen. Dat lukt niet zonder afstemming en dialoog.    
Vragen die tijdens de infosessie aan bod komen, zijn:

  • Wat is pesten? Wat is cyberpesten? Waarin verschilt het van plagen?
  • Waarom wordt er ge(cyber)pest en hoe gebeurt het?
  • Hoe pesterijen herkennen?              
  • Wat brengen ze teweeg? Hoe ernstig zijn de gevolgen? 
  • Waarom wordt er zo lang gezwegen? Hoe de dialoog bevorderen? 
  • Hoe kan je gepeste kinderen helpen? Wat doe je best niet?
  • Wat mag er van de school worden verwacht?

De lezing (2 uur) wordt ingekleurd met videomateriaal en tal van praktijkvoorbeelden. De deelnemers krijgen de kans om zelf ook vragen te stellen.

Doelgroep Kostprijs Spreker Praktsich
Ouders €300 + verplaatsingsonkosten Gie Deboute (voorzitter Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten) Voorzie een computer, scherm en beamer en geluidsversterking. (Eventueel met microfoon)

Bij de start van de sessie de mogelijkheid om een powerpointpresentatie uit te delen.

De spreker beperkt zich het liefst tot gebieden ten oosten van Antwerpen en Brussel.

Aanvragen:

Minstens 2 maanden op voorhand.