Ouders spelen gezelschapsspelletjes met kinderen in Basisschool Talentensprong


In de tweede kleuterklas van Basisschool Talentensprong in Waregem worden ouders één keer per maand in de klas uitgenodigd om gezelschapsspelen te spelen met de kinderen. Dit gebeurt telkens op vrijdagnamiddag. Vooraf krijgen de ouders uitleg over hoe elk gezelschapsspel werkt, achteraf wordt er koffie gedronken en even teruggeblikt. Zo is er ruimte voor feedback


Context van de school

Basisschool Talentensprong zet in op het ontdekken en verdiepen van talenten. In het lager gebeurt dit met maandelijkse werkwinkels waarbij ook ouders komen helpen. In deze kleuterklas nam de juf zelf het initiatief. De school wil ouders meer betrekken voor hulp in de klas, omdat ze ook eigen talenten binnenbrengen. De school is geen concentratieschool, maar zeker ook geen witte school. Op de spelletjesnamiddag zijn ook ouders met een migratieachtergrond aanwezig.

Aanpak

Juf Kim vertelt: "Toen ik aan het begin van het schooljaar vernam dat mijn klas 25 kinderen zou tellen, zocht ik naar een manier om naast alle leerstof toch nog voldoende tijd te maken voor plezier met de kinderen. Ik moest toen terugdenken aan een andere kleuterjuf die vorig schooljaar in de klas de hulp van ouders had gevraagd. Daar zag ik een oplossing. Aan het begin van het schooljaar heb ik alle data meteen vastgelegd en in het heen-en-weerschriftje gezet. Elke keer als er een spelletjesnamiddag is geef ik een brief met een invulstrookje mee met de kinderen. Daarop kwam heel wat respons. Vandaag zie je acht ouders, vorige keer mocht ik er zelfs twaalf ontvangen. Dat is bijna de helft van alle ouders. Een uur spelletjes spelen is vrij intens, dan merken we ook aan het volume en de drukte in de lokalen. Wanneer de bel gaat en de kinderen buiten gaan spelen, blijven de ouders en juf Kim nog in het lokaal om wat bij te praten met een bakje troost."

Zo’n koffiemoment heeft achteraf meerdere voordelen. Als leekracht leer je ouders op een informele manier kennen én krijg je meteen feedback over het verloop van de namiddag. Zo stelden de ouders de vorige keer zelf voor om na een half uur eens door te schuiven, zodat ze niet meer bij hun eigen kind aan tafel zitten.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Deel als leerkracht de kinderen op voorhand in in groepjes.

  • Willen de kinderen iets geven voor de verjaardag of komt de Sint langs op school? Vraag een gezelschapsspel voor de klas. Ouders kunnen ook zelf een spelletje meebrengen. Ook de bib leent soms spelen uit.

  • Leg de eerste keer elk spelletje ook even kort uit aan de ouders, of voorzie een foto over hoe het gespeeld wordt.

  • Laat ouders eerst bij hun eigen kind spelen, dat motiveert hen. Later kan je voorstellen om eens te wisselen.

  • Maak tijd voor een informele babbel achteraf, voor feedback en een goed contact.

  • Leg aan ouders steeds duidelijk uit waarom je hun hulp vraagt en wat je wil bereiken.

  • Krijg je weinig respons? Geef zeker niet op en koester de vrijwilligers die je hebt. Blijf communiceren en persoonlijk aanspreken.

Contactgegevens