Ouders doen toezicht in freinetschool Krullevaar't


Geen schooldag zonder speeltijd en geen speeltijd zonder toezicht. Voor het toezicht worden in freinetschool Krullevaart de leerkrachten bijgestaan door ouders.


Context van de school

Krullevaar’t is een freinetschool. Ouderparticipatie is altijd een belangrijk deel geweest van de school. Ouders waren betrokken bij de oprichting en heel veel ouders willen ook graag helpen in onze talrijke werkgroepen. De school staat ook altijd open voor suggesties van ouders.

Aanpak

Eén van die werkgroepen is ‘de school overdag’. Zij wassen handdoeken, regelen de aankoop van het fruit en organiseren ook het toezicht en de opvang. Door de traditie van ouderparticipatie is de ondersteuning bij het toezicht heel natuurlijk gegroeid.

Het toezicht dat ouders op school doen, is eigenlijk aanvullend toezicht. Tijdens de middagopvang is er steeds een leerkracht op de speelplaats, en die krijgt hulp van een ouder. Die ouders komen ’s middags ook wat vroeger om de kleuters te helpen bij het eten in de klas. ’s Morgens zijn er ook ouders die tussen 8u10 en 8u40 ‘wacht houden’ in de hal. Ze letten erop dat kinderen de school niet opnieuw verlaten en niet in de gangen rondlopen. Vaak begroeten ze ook al wie aankomt op school. Dat geeft iedereen een welkom en veilig gevoel.

De school doet een oproep via de wekelijkse nieuwsbrief en ook in het klasoverleg komt het aan bod. Daarnaast spreken ze ook ouders tussendoor aan. De concrete organisatie gebeurt wel door de werkgroep van ouders zelf.  Zij roosteren alle ouders in en zorgen ervoor dat er altijd iemand is. Als er iemand afzegt of ziek is, dan zoekt de school een vervanger of springt er een leerkracht in.

Het is niet voor elke ouder evident om toezicht te doen. We hebben hier al mensen gehad die na één keer zeiden: “dit is niets voor mij.” Soms zijn ouders overbezorgd of hebben ze geen overzicht. Het is dus belangrijk om ouders die toezicht doen te ondersteunen. Dat doen we vooreerst door een lijst mee te geven van de afspraken en regels op de speelplaats. Ook de kinderen kennen die afspraken. Zo weten zowel ouders als kinderen wat kan en wat niet en kunnen we consequent zijn. Daarnaast bezorgen we hen een heel aantal praktische tips over de aanpak van moeilijke situaties op de speelplaats. Als er dan nog problemen de kop opsteken, gaan we gewoon met die ouder in dialoog en zoeken we samen naar een oplossing. 

Tips voor wie aan de slag wil

  • Zorg voor een vlotte communicatie: voorzie aanspreekpunten voor de ouders die toezicht doen, zorg dat dit laagdrempelig is
  • Geef ouders de kans om zich deel te voelen van de school en ga in dialoog over zaken waar ze het niet eens mee zijn. Zo creëer je gedragenheid voor je school.
  • Willen je ouders tijdens het toezicht nog een stap verder zetten? Dan kunnen ze ook zelf een spelaanbod voorzien. Maak hier wel geen verplichting van.

 

Contactgegevens