Oproep Algemene Vergadering GO! ouders

  • 27 mei 2020

GO! ouders organiseert jaarlijks een Algemene Vergadering voor de leden om onder meer het jaarverslag en de jaarlijkse begroting te bespreken. Het is ook een moment waarop men in gesprek kan gaan met medeleden of met de Raad van Bestuur. In normale tijden ging de vergadering door op woensdag 11 maart, maar we zagen ons uiteraard genoodzaakt om de vergadering te verdagen. De Algemene vergadering zal nu doorgaan op woensdag 17 juni via video conference.

Ben je nog geen lid van de Algemene Vergadering van GO! ouders maar wens je dat wel te worden? Ben je verbonden aan een ouderwerking, vriendenkring of schoolraad van een school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Benieuwd naar wat GO! ouders gedaan heeft in 2019? Heb je woensdagavond 17  juni rond 18 uur even tijd om deel te nemen vanuit je kot?  Contacteer dan voor woensdag 10 juni  timothy.van.raemdonck@g-o.be  voor meer informatie.

Contactpersoon
Timothy Van Raemdonck
Coördinator