Onderwijsinspectie 2.0: ouders en leerlingen aan het woord

  • 27 maart 2018

Ouders hebben een mening over kwaliteitsvol onderwijs en willen graag gehoord worden. In 2014 gaven 93% van de door ons ondervraagde ouders dit nog aan in de bevraging ‘Onderwijskwaliteit volgens ouders van het GO!’ . Vanaf 1 september 2018 wordt dit realiteit. Het voorontwerp van het decreet betreffende Onderwijsinspectie 2.0 maakt het mogelijk ouders en leerlingen te bevragen over de onderwijskwaliteit bij hen op school.

Concreet kiest de school een zestal ouders om deel te nemen aan een gesprek met de onderwijsinspectie.  De bedoeling is dat deze  ouders een representatieve groep vormen van het ouderpubliek op school.
De gekozen ouders  worden bevraagd over hun  tevredenheid met de school, de manier van samenwerken, van informeren en communiceren, … . Het gesprek gebeurt steeds discreet en in vertrouwen. Om dit te bewaken is er niemand van het schoolteam aanwezig. Het bevragen van de ouders is een aanvulling op klasobservaties, documentenstudies, gesprekken met het schoolteam, gesprekken met leerlingen, … . Na de doorlichting informeert de directeur alle ouders over het doorlichtingsverslag  en wordt dit besproken op de schoolraad, waar ook steeds 3 ouders zetelen.
De selectie  van en het gesprek met de leerlingen verloopt ongeveer gelijkaardig.  In het basisonderwijs  start de doorlichting met een rondleiding verzorgd door de leerlingen.

Ontving je al een uitnodiging om met de onderwijsinspectie in gesprek te gaan? Dan werd de school van je kind geselecteerd voor een doorlichting zonder juridische consequentie. Dat betekent dat de doorlichting werd aangepakt volgens het nieuwe verloop, maar dat de resultaten niet openbaar gepubliceerd worden. De school ontvangt wel een doorlichtingsverslag met advies als louter informatief document. Doorlichtingen zonder juridische consequentie vinden plaats tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018.

GO! ouders hoort graag jouw ervaring over je gesprek met de onderwijsinspectie.  Mail naar iris.van.schoorisse@g-o.be  en we nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Voor meer informatie, surf naar: