Onderwijsambassadeurs maken andere anderstalige ouders wegwijs in het onderwijs

Concrete realisatie

FMDO Oostende leidde een groep ouders met een migratieachtergrond op tot onderwijsambassadeurs binnen het project ‘Onderwijsambassadeurs: Ouders zonder grenzen’. De onderwijsambassadeurs maken andere ouders met een migratieachtergrond in hun moedertaal wegwijs in het Vlaamse onderwijslandschap. 

Dit gebeurt onder meer aan de hand van een spel dat FMDO Oostende samen met de onderwijsambassadeurs ontwikkelde. Het spel bestaat uit een ‘bord’ met verschillende themavakken omtrent het schoolsysteem in Vlaanderen, school- en studiekeuze, school en kosten, organisaties en meertaligheid. Daarnaast zijn er spelkaarten met vragen en stellingen binnen één van bovenstaande thema’s. Deze vragen werden vertaald naar de talen die de ambassadeurs spreken: Arabisch, Albanees, Nepalees, Oekraïens, Armeens, Dari, Engels, Frans, Koerdisch, Russisch, Servo-Kroatisch, Spaans, Tsjetsjeens en Urdu. Het spel wordt begeleid door een onderwijsambassadeur die de gesprekken in goede banen leidt. De begeleider heeft steeds een antwoordbundel ter beschikking. Deze antwoordbundel is een samenvatting van de inhouden van de verschillende vormingen die de onderwijsambassadeurs volgden. Op deze manier wordt een methodiek aangereikt aan de onderwijsambassadeurs om op een leuke manier hun kennis te delen met andere ouders.  

Context van de organisatie

FMDO (Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties)  is een koepelorganisatie met als kerntaak het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. FMDO ondersteunt deze verenigingen in Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Onderwijsambassadeurs: ‘Ouders zonder grenzen’ is een project van FMDO Oostende en wordt gesubsidieerd door de stad Oostende en provincie West-Vlaanderen.

Geschiedenis en verloop

FMDO Oostende werkte tijdens voorgaande projecten geregeld rond verschillende thema’s zoals tewerkstelling, gezondheid, onderwijs, … . Vragen over onderwijs en opvoeding traden steevast op de voorgrond. Dit leidde in eerste instantie tot het project ‘Moeders zonder grenzen’ waarbij mama’s met een migratieachtergrond werden uitgenodigd voor een vormingenreeks omtrent onderwijs in Vlaanderen en Oostende. Daarnaast werden geregeld bezoeken ingepland naar ontmoetingscentra, het CLB, …  De deelneemsters werden op deze manier klaargestoomd om als onderwijsambassadrice hun kennis te delen met andere ouders in hun moedertaal.

Evaluatie en opvolging

Na het aflopen van de eerste reeks werd het project ook opengetrokken naar vaders en gaat het project verder als ‘Onderwijsambassadeurs: Ouders zonder grenzen’.In 2016 kan het FMDO Oostende beroep doen op een twintigtal onderwijsambassadeurs. Er werd gekozen om geen derde groep te vormen, maar stil te staan bij de manier waarop de onderwijsambassadeurs hun kennis kunnen delen met hun achterban en hoe het spel nog meer ingezet kan worden voor kennisdeling.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Ga na welke partners uit de buurt input kunnen leveren. Probeer ook partners te betrekken die met een andere bril kijken naar het thema. Betrek deze partners ook bij de evaluatie en bekendmaking.
  • Kijk verder dan taal.  
  • Ga niet voorbij aan de effecten die minder ‘meetbaar’ zijn
  • Onderschat het belang van een ‘brugfiguur’ in een gemeenschap niet. Zij leggen bijvoorbeeld veel sneller contact met nieuwkomers.

Contactgegevens

Tine Dessein

Fmdo vzw

Projectcoördinator Onderwijsambassadeurs: Ouders zonder Grenzen (Oostende)

tine@fmdo.be

0471 83 72 03