Onderwijsambassadeurs maken andere anderstalige ouders wegwijs in het onderwijs


FMDO Oostende leidde een groep ouders met een migratieachtergrond op tot onderwijsambassadeurs binnen het project ‘Onderwijsambassadeurs: Ouders zonder grenzen’. De onderwijsambassadeurs maken andere ouders met een migratieachtergrond in hun moedertaal wegwijs in het Vlaamse onderwijslandschap. 


Context 

FMDO (Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties) is een koepelorganisatie met als kerntaak het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. FMDO ondersteunt deze verenigingen in Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Onderwijsambassadeurs: ‘Ouders zonder grenzen’ is een project van FMDO Oostende en wordt gesubsidieerd door de stad Oostende en provincie West-Vlaanderen.

Aanpak

FMDO Oostende werkte tijdens voorgaande projecten geregeld rond verschillende thema’s zoals tewerkstelling, gezondheid, onderwijs… Vragen over onderwijs en opvoeding traden steevast op de voorgrond. Dit leidde in eerste instantie tot het project ‘Moeders zonder grenzen’ waarbij mama’s met een migratieachtergrond werden uitgenodigd voor een vormingenreeks omtrent onderwijs in Vlaanderen en Oostende. 

Het project 'Moeders zonder grenzen' bestaat uit een bord met verschillende themavakken omtrent het schoolsysteem in Vlaanderen, school- en studiekeuze, school en kosten, organisaties en meertaligheid. Daarnaast zijn er spelkaarten met vragen en stellingen binnen één van bovenstaande thema’s. Deze vragen werden vertaald naar de talen die de ambassadeurs spreken: Arabisch, Albanees, Nepalees, Oekraïens, Armeens, Dari, Engels, Frans, Koerdisch, Russisch, Servo-Kroatisch, Spaans, Tsjetsjeens en Urdu. Het spel wordt begeleid door een onderwijsambassadeur die de gesprekken in goede banen leidt. De begeleider heeft steeds een antwoordbundel ter beschikking. Deze antwoordbundel is een samenvatting van de inhouden van de verschillende vormingen die de onderwijsambassadeurs volgden. Op deze manier wordt een methodiek aangereikt aan de onderwijsambassadeurs om op een leuke manier hun kennis te delen met andere ouders.  

Tips voor wie aan de slag wil

  • Ga na welke partners uit de buurt input kunnen leveren. Probeer ook partners te betrekken die met een andere bril kijken naar het thema. Betrek deze partners ook bij de evaluatie en bekendmaking.

  • Kijk verder dan taal.  

  • Ga niet voorbij aan de effecten die minder ‘meetbaar’ zijn

  • Onderschat het belang van een ‘brugfiguur’ in een gemeenschap niet. Zij leggen bijvoorbeeld veel sneller contact met nieuwkomers.

Contactgegevens