Neem deel aan een Inleefweek Armoede

  • 17 oktober 2019

geld inleefweek

Ga jij de uitdaging aan om 1 week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft? Dat komt neer op 60 euro voor een volwassen persoon en 20 euro voor een kind. Zo ervaar je hoe het voelt om in armoede te leven. Meer dan 1 op 10 mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen.

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid.

Wil jij als school en/of ouderwerking deze uitdaging aangaan? Neem dan contact op met onze begeleider diversiteit. We bekijken samen wanneer en hoe we deze inleefweek zullen organiseren in samenwerking met Welzijnszorg Vlaanderen.

 

 
Contactpersoon
Isabelle Ceuppens
Begeleider Diversiteit
0474 06 91 80