Met je oudervereniging aan de slag

De ouderwerking kan ook aan de slag gaan om pesten zichtbaar en bespreekbaar te maken:

  • melden als ouders het gevoel hebben dat er veel gepest wordt op school. Ouders die individuele problemen signaleren doorverwijzen naar de juiste persoon op school.
  • initiatieven aanmoedingen of mee ondersteunen die een verbindend schoolklimaat stimuleren: startdagen, campagne 'Vlaamse week tegen pesten', ...
  • initiatieven aanmoedingen of mee ondersteunen die pesten verminderen: groene speelplaats, middagactiviteiten organiseren, ...
  • vragen dat het schoolteam een toelichting geeft over het pestbeleid tijdens een vergadering van de ouderwerking.
  • het pestbeleid/pestactieplan bespreken op de ouderraad of schoolraad of elke andere vorm van ouderwerking.
  • sensibiliseren dat ouders ook een rol kunnen opnemen om pesten te verminderen, bv. door een infoavond voor ouders te organiseren

Infoavonden en vormingen

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22