Laagdrempelige en meertalige informatie over corona

Start van de scholen op 1 september

Bij de start van het schooljaar krijgen ouders heel wat informatie te verwerken. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. De kans bestaat dat een ouder de essentie of het overzicht verliest. Dit kan een gevolg zijn van het taalgebruik, de structuur of de veelheid aan informatie. Een handig hulpmiddel zijn de posters van het Agentschap Integratie en Inburgering met 10 tips voor mondeling en schriftelijk taalgebruik. Ze zijn in de eerste plaats gericht op andertalige ouders maar alle ouders waarderen eenvoudige en duidelijke taal.

GO! ouders sjablonen

Ouders willen graag weten bij wie ze terecht kunnen met vragen en problemen. GO! ouders biedt hiervoor een hulplijn-sjabloon aan. Met één oogopslag zien ouders wie ze kunnen contacteren.

Verandert de corona kleurcode in het onderwijs van geel naar oranje of naar rood? Dan willen ouders onmiddellijk weten wat dit concreet betekent. Gebruik hiervoor onze handige infofiches per kleurcode voor ouders

Vertaalfiches

Het Departement Onderwijs bundelde 5 tips om met een kind in gesprek te gaan over het coronavirus. Klasse vertaalde deze tips en maakte een handige vertaalfiche. De fiche is verkrijgbaar in het Frans, Engels, Russisch, Arabisch, Turks, Spaans, Pools, Roemeens en Farsi.

Nog andere nuttige vertaalfiches voor ouders gaan o.a. over handen wassen, huiswerk begeleiden, schermtijd, voorleestips, “kleuterklas – welkomstpakket: voor het eerst naar school” en “van basis naar secundair”.

Alle vertaalfiches zijn terug te vinden op één en dezelfde pagina. Bekijk zeker het aanbod.

Praten met kinderen over corona

In de klas informeren leerkrachten kinderen en jongeren over het coronavirus. Voor de kleinsten is het niet gemakkelijk om alles te begrijpen, misschien kan een beeldverhaal hier wel een oplossing bieden. Ook dit verhaal werd vertaald.

De coronamaatregelen

Het Agentschap Integratie en Inburgering bundelde de meest recente informatie rond preventie en maatregelen omtrent corona en vertaalde deze in verschillende talen. Een link die zeker de moeite waard is om te delen met je anderstalige ouders. Vergeet zeker niet te vermelden dat deze informatie regelmatig wordt geüpdatet. Ook het federale crisiscentrum biedt alle informatie rond de maatregelen aan in meerdere talen. Hebben je ouders eerder nood aan beeldmateriaal of eenvoudige teksten, bekijk dan zeker de website van Wablieft.